Top menu

O DF MEMENTO

Informacje

          MEMENTO  - najstarszy, opiniotwórczy magazyn pogrzebowy w kraju stworzony w 1997 roku przez jednego z pionierów dziennikarstwa funeralnego w Polsce - Wojciecha Krawczyka . Od 1995 roku początkowo jako Przegląd Funeralny. Po śmierci Wojtka w lutym 2009 r redakcją kierowała do 2012 roku pani Beata Mróz . Od początku 2012 roku do lata 2014 roku, redaktorem naczelnym MEMENTO był pan Ryszard Godlewski.  W chwili obecnej redaktorem naczelnym DF MEMENTO jest Krzysztof Wolicki  prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, które jest wydawcą periodyku.

          Linia redakcyjna MEMENTO nakierowana jest na promowanie zgodnych z prawem i zasadami etyki reguł gry na rynku usług pogrzebowo-cmentarnych co ma doprowadzić do podniesienia prestiżu przedsiębiorczości pogrzebowej. Temu ma służyć także wyraziste piętnowanie patologii w branży pogrzebowej związanych, m.in. z przybraną w różne formy prawne obecnością firm pogrzebowych w szpitalach.

          Pismo wykonuje od lat wielką pracę organizacyjną i popularyzatorską oraz promocyjną, czemu wielu przedsiębiorców pogrzebowych, producentów i zarządców cmentarzy zawdzięcza dziś swoją wysoką pozycję zawodową i środowiskową. Wieloletnie wysiłki organizacyjne i dziennikarskie Wojciecha Krawczyka doprowadziły do przyjęcia PSP w poczet narodowych reprezentantów Polski w Światowej Federacji Firm Pogrzebowych FIAT-IFTA.

          MEMENTO jest patronem i współorganizatorem szkoleń branżowych  oraz ważnych konferencji ogólnopolskich. Pismo zapewnia także obsługę medialną Targom Funeralnym „MEMENTO Poznań im. Wojciecha Krawczyka” i współuczestniczy w organizowaniu wyjazdów branżowych do Paryża, Moskwy czy Bolonii. Przyczyniło się także do powołania Duszpasterstwa Pracowników Branży Pogrzebowej.

          MEMENTO jest i będzie czasopismem informacyjnym dla osób związanych z branżą pogrzebową. Na łamach pisma zamierzamy jak było to dotychczas prezentować życie środowiska i różne problemy z którymi boryka się branża. Chcemy, aby MEMENTO kontynuowało tradycje jedynego funeralnego pisma opiniotwórczego, które ma ustabilizowaną od lat bazę czytelników (firmy pogrzebowe, zarządy i administracje cmentarzy, urzędy miast, parafie, ośrodki naukowe, redakcje gazet i czasopism, osoby prywatne) i reklamodawców. MEMENTO ma ambicje trafiać do tych, którzy od prasy pogrzebowej wymagają pogłębionej i rzetelnej prezentacji spraw organizacyjno-prawnych związanych z branżą pogrzebowo-cmentarną.

          MEMENTO jest otwarte na sygnały o bieżących wydarzeniach w Państwa przedsiębiorstwach, problemach bezpośrednio dotykających firm pogrzebowych, ale także o tych które są bolączką całej branży. Liczymy na współpracę z Państwem i zapraszam do kontaktów z redakcją.

tel: 22 834 84 60

redakcja@dfmemento.pl

Redaktor Naczelny
Krzysztof Wolicki
tel. 604 286 073