Top menu

O FIAT-IFTA

Fédération Internationale des Associations de Thanatologues (FIAT) - International Federation of Thanatologists Associations (IFTA)

Idea powstania stowarzyszenia narodziła się w 1969 roku i  w kwietniu 1970 roku zostało ono powołane w Monako. Pierwotnie miało promować zabezpieczanie zwłok przez tanatokosmetykę i balsamowanie, ale w 1998 przekształciło się w Światowe Stowarzyszenie Przedsiębiorstw z Branży Pogrzebowej. Pierwszy zarząd stowarzyszenia tworzyli Prezes André Chatillon, pierwszy Viceprezes t R. Lepine; drugi Viceprezes J. Collaer. Co dwa lata zmienia się skład zarządu, jego członkowie pochodzą z różnych krajów, obecnie możemy się pochwalić, że drugim viceprezesem jest wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego Marek Cichewicz.

Do FIAT-IFTA należą firmy z całego świata – Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Pacyfiku, Afryki i Australii.

Każdy kraj ma tu „swojego” członka narodowego – dla Polski jest to Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe, są również członkowie zwyczajni (aktywni), wspierający, honorowi i studiujący - jeszcze nie przedsiębiorcy, ale interesujący się branżą.

Cele organizacja ma podobne jak Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe – wzajemna współpraca, pomoc, wymiana doświadczeń, unifikacja przepisów,  poszerzanie wiedzy i kontynuowanie tradycji – zachowanie dawnych obrzędów i pamiątek pogrzebowych jako wartości kulturowych narodów.

XXI wiek to czas „kurczenia się” naszego globu, problemy innych krajów stają się naszymi problemami, mamy coraz więcej wspólnych interesów i powodów do lepszej współpracy i wzajemnej pomocy. Taką współpracę, pomoc, wymianę doświadczeń, wspólne budowanie etosu zawodów związanych z pogrzebem gwarantuje na skalę międzynarodową właśnie FIAT-IFTA. Zachęcamy firmy związane z branżą oraz osoby zainteresowane tematyką, do wstępowania do organizacji międzynarodowej FIAT-IFTA i współpracy z jej członkami na całym świecie.

Przystępując do FIAT-IFTA zobowiązujemy się do:

a. Przestrzeganie Statutu i Celów FIAT-IFTA

b. Wspieranie działań i polityk FIAT-IFTA

Korzyści wynikające z przynależności do organizacji:

a.   Coroczne spotkanie Członków Narodowych oraz program okazjonalny dla wszystkich Członków

b.   Co dwa lata Konwencja i Konferencja FIAT-IFTA  w kraju Prezydenckim

c.   Bezpłatny dostęp i własna strona firmowa na odnowionym w 2014 r. portalu internetowym

d.   Magazyn THANOS – Informacje  o rozwoju i innowacjach w światowym biznesie pogrzebowym

e.   Biuletyn elektroniczny FIAT-IFTA  z aktualizacjami spraw międzynarodowych

f.    Natychmiastowy kontakt z członkami w 83 krajach

g.   Największa na świecie sieć usług pogrzebowych

h.   Międzynarodowy adres FIAT-IFTA oraz usługa wymiany danych

i.    Pełna obsługa wszystkich wystaw międzynarodowych. Stoisko informacyjne FIAT-IFTA  na większości wystaw międzynarodowych.

j.    FIAT-IFTA  to jedyna Federacja Pogrzebowa zarządzana na poziomie międzynarodowym, która uzyskała status organizacji pozarządowej w UN ECOSOC i UNESCO