Top menu

Certyfikat

Certyfikat GOOD STANDING

Światowa Federacja Organizacji Pogrzebowych FIAT-IFTA  licząca ponad 800 członków z 86 krajów świata w październiku 2006 roku przyznała Polskiemu Stowarzyszeniu Kremacyjnemu, Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych obecna nazwa Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe   prestiżowy Certyfikat "GOOD STANDING " (tłumaczenie na język polski. Wysoka Pozycja ). Jest to znany w świecie certyfikat nadawany przez organizacje międzynarodowe swym członkom, w dowód zaufania, w uznaniu ich osiągnięć organizacyjnych i postawy etyczno-moralnej. Wyróżnienie ma charakter honorowy, a przy jego nadawaniu uwzględniono również fakt, iż Stowarzyszenie - po wejściu Polski do Unii Europejskiej - potrafiło szybko odnaleźć się w "świecie pogrzebowym" i nawiązać współpracę z zagranicznymi partnerami.

Ceryfikat na 2023 rok