Top menu

Dołącz do nas

Szanowna Pani, Szanowny Panie

Pragnę zaprosić Państwa do wstąpienia w szeregi członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego i aktywnej pracy na rzecz branży pogrzebowej oraz udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie konferencji i szkoleń zawodowych. Takie spotkania są cenne dla rozwoju zawodowego, są okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i współpracy, jednocześnie stwarzają warunki do integracji środowiska. To właśnie w odpowiedzi na potrzebę integracji naszego środowiska, poprzez przynależność do organizacji skupiającej podmioty borykające się na co dzień z podobnymi problemami, błądzące w gąszczu niespójnych przepisów prawnych lub szukających rozwiązań tam, gdzie ich brakuje, powstało i skutecznie działa Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe (utworzone w 1998 roku jako Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne i Administratorów Cmentarzy). Reprezentujemy branżę na forum międzynarodowym poprzez członkostwo jako Reprezentant Narodowy w Światowej Organizacji Służb Pogrzebowych FIAT-IFTA. W dzisiejszym świecie wartością, której znaczenie nie zawsze sobie uświadamiamy, jest jedność. W jedności bowiem siła. Nie o siłę jednak chodzi, ale o jednomyślność w działaniu, jakże ważną dla wszystkich grup branżowych. Nie musimy nikogo przekonywać, jak wielki jest przemysł cmentarno-pogrzebowy i jak ogromna armia ludzi wykonuje swoje zadania na przeróżnych stanowiskach przemysłowych, handlowych i usługowych.  Czasami ma się wrażenie, że niektóre grupy, sektory chciałyby zachować swoją pełną odrębność, autonomię. Taki podział jest wręcz pożądany, ale pod jednym szyldem o nazwie „Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe”,  jego miano bowiem jest bez wątpienia uniwersalne dla wszystkich, którzy w jakiś sposób są z tą branżą związani. Wyłącznie na bazie tej różnorodności można stworzyć szerokie spektrum, w którym można będzie dyskutować o różnych problemach w jednym bloku tematycznym i oddziaływać na nie z różnych punktów widzenia.  Pogłębiając nasz powszechny autorytet, mamy szansę zająć należne nam miejsce w ochronie wspólnych interesów. Tylko w ten sposób możemy stać się organizacją w pełni samorządową, która będzie miała znaczący wpływ na powstawanie aktów prawnych dotyczących naszej działalności. Będzie mogła, występować do organów legislacyjnych z własnymi wnioskami – projektami dotyczącymi branży funeralnej. O tym, co trzeba zmieniać lub jakie przepisy trzeba stworzyć, wiecie WY  – praktycy z wieloletnim doświadczeniem, często już jako kolejne pokolenie w branży. Powszechnie w środowisku dostrzega się pilną potrzebę doskonalenia naszego działania i oddziaływania na zewnątrz. Jest bardzo dużo do zrobienia, ale niestety w rozproszeniu bardzo dużo wartościowych pomysłów ulatnia się.

Pracownicy biura są do Państwa dyspozycji w siedzibie biura oraz pod numerem tel. 22 834-84-60 lub 530-393-820 w godz. 9.00-15.00. lub mailowo biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl

Stowarzyszenie wspiera członków w działalności gospodarczej poprzez: prowadzenie szkoleń zawodowych, wystawianie rekomendacji i listów referencyjnych, wspieranie w przetargach, reklamowanie ich na łamach swej strony internetowej i periodyku MEMENTO, itp.

Przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego wiąże się ze składką w wysokości 90 zł (lub 30 zł) miesięcznie i jest to jedyny koszt finansowy ponoszony przez naszych członków.

Zapraszamy do korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. By zostać członkiem Stowarzyszenia proszę pobrać i wypełnić jedną lub dwie z zamieszczonych poniższych deklaracji i wysłać ją do nas tradycyjną pocztą lub mailem.  Deklaracje są edytowalne

Serdecznie zapraszam
Krzysztof Wolicki
Prezes Polskiego
Stowarzyszenia Pogrzebowego