Top menu

Szkolenia na dziesiątkę

14 grudnia 2016 roku, dzień trzeci i ostatni szkoleń "Prawo do grobu, aspekty formalno-prawne". Jesteśmy w Hotelu Katowice w Katowicach. Szkolenie prowadzi ks. dr hab. Aleksander Sobczak. Po szkoleniach uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiet oceniających w skali od 1 do 10 jakość szkolenia.
Uczestnicy odpowiadali na trzy pytania. Poniżej podajemy średnią punków za trzy szkolenia
1. Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie miejsca przeprowadzenia szkolenia - 9,66
2. Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie merytoryczne prelegentów - 9,75
3. Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie materiałów szkoleniowych - 9,63

Drugi dzień szkoleniowy - Łódź

Drugi z trzech dni szkoleń "Prawo do grobu, aspekty formalno-prawne" Jesteśmy w Hotelu Ibis w Łodzi. Tym razem pomimo mrozu wszyscy uczestnicy przybyli przed planowaną godziną rozpoczęcia. Szkolenie 13 grudnia 2016 r. Szkolenie prowadzi ks. dr hab. Aleksander Sobczak

Wśród uczestników szkolenia którzy wypełnili ankiety zostały rozlosowane trzy nagrody:

Pierwszy z trzech jednodniowych szkoleń

Pierwszy z trzech dni szkoleń "Prawo do grobu, aspekty formalno-prawne" Jesteśmy w Hotelu Rudnik w Grudziądzu. Szkolenie rozpoczęliśmy chwilę po godz.10.00 w dniu 12 grudnia 2016 r. Szkolenie prowadzi ks. dr hab. Aleksander Sobczak

Dla uczestników szkolenia którzy wypełnili ankiety zostały rozlosowane trzy nagrody:

Ostatnie w tym roku szkolenie z Prawa do Grobu

Zapraszamy na cykl trzech jednodniowych szkoleń które zaplanowaliśmy w Grudziądzu (12.12.2016), Łodzi (13.12.2016) i Katowicach (14.12.2016)

O Targach Memento

Informacja i relacja z Międzynarodowych Targów Funeralnych Memento Poznań im. Wojciecha Krawczyka ukazała się w Przekroju Lokalnym gazecie z Międzyrzecza. Poniżej art. Miłej lektury.

Kultura Pogrzebu o Targach Memento

Podczas naszych (MEMENTO)  targów w Poznaniu też było mokro i zimno, ale za to plon tych targów rozbłyska jak jesienne słońce.

Szczególnie radośnie zrobiło się wkoło, gdy dotarła do nas (Stowarzyszenie)  listopadowa „Kultura Pogrzebu”. 

KONDOLENCJE

Szanownej Pani
Małgorzacie Jarosz

prezesowi Krematorium Polska w Głogowie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci mamy
składają 
Prezes, Zarząd, pracownicy i członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego 
wraz z redakcją DF MEMENTO

Rozporządzenie Ministra SWiA

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów