Top menu

Ministerstwo Zdrowia udaje że coś robi

W dniu 3 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia podpisane przez Sekretarza Stanu Józefę Szczurek-Żelazko zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Nowa zakladka ZUS

w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej, która wprowadza w obecnej, trudnej sytuacji szereg ulg, m.in. dla przedsiębiorców  wprowadzamy zakładkę ZUS . Znajdą tam Państwo najważniejsze informacje na ten temat.

Rozporządzenie Rady Ministrów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwiazku z występowaniem stanu epidemii.

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny sądowej dotyczące wykonywania sądowo-lekarskich sekcji zwłok w przypadkach potwierdzonej choroby COVID-19 i podejrzeń zakażenia SARS CoV-2.

Na Koszalińskim cmentarzu komunalnym w soboty nie będzie pochówków w zw. z epidemią

Na czas epidemii Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie zarządzające cmentarzem komunalnym wstrzymuje pochówki w soboty. Wszystkie wjazdy na nekropolię odbywać się mają główną bramą. Zmiany w funkcjonowaniu cmentarza będą obowiązywać od 26 marca.

Odpowiedź Minstra Zdrowia w sprawie procedur

Aż jedenaście dni upłynęło, zanim Ministerstwo Zdrowia raczyło odpowiedzieć na Pismo Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego o pilne opracowanie procedur postępowania ze zwłokami osób zmarłych w wyniku powikłań spowodowanych koronawirusem COVID-19.

Kolejny Biskup zauważa, że życie doczesne jest również ważne

DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO O POGRZEBACH PODCZAS STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zarządzam w całej Archidiecezji Gdańskiej ograniczenie uroczystości pogrzebowych do jednej stacji na cmentarzu (zob. Obrzędy pogrzebu , III forma pogrzebu). 

Przełożona na 2021 rok Konwencja FIAT-IFTA

W związku z pandemią COVID-19 Zarząd FIAT-IFTA odwołał XVI Konwencję tej o zasięgu światowym organizacji zaplanowaną na dni 22-24 czerwca 2020 r w Jokohamie (Japonia) a jej organizację przełożył na rok 2021. Dokładna data Konwencji zostanie podana w terminie późniejszym.