Top menu

Rozporządzenie Rady Ministrów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwiazku z występowaniem stanu epidemii.

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny sądowej dotyczące wykonywania sądowo-lekarskich sekcji zwłok w przypadkach potwierdzonej choroby COVID-19 i podejrzeń zakażenia SARS CoV-2.

Na Koszalińskim cmentarzu komunalnym w soboty nie będzie pochówków w zw. z epidemią

Na czas epidemii Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie zarządzające cmentarzem komunalnym wstrzymuje pochówki w soboty. Wszystkie wjazdy na nekropolię odbywać się mają główną bramą. Zmiany w funkcjonowaniu cmentarza będą obowiązywać od 26 marca.

Odpowiedź Minstra Zdrowia w sprawie procedur

Aż jedenaście dni upłynęło, zanim Ministerstwo Zdrowia raczyło odpowiedzieć na Pismo Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego o pilne opracowanie procedur postępowania ze zwłokami osób zmarłych w wyniku powikłań spowodowanych koronawirusem COVID-19.

Kolejny Biskup zauważa, że życie doczesne jest również ważne

DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO O POGRZEBACH PODCZAS STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zarządzam w całej Archidiecezji Gdańskiej ograniczenie uroczystości pogrzebowych do jednej stacji na cmentarzu (zob. Obrzędy pogrzebu , III forma pogrzebu). 

Przełożona na 2021 rok Konwencja FIAT-IFTA

W związku z pandemią COVID-19 Zarząd FIAT-IFTA odwołał XVI Konwencję tej o zasięgu światowym organizacji zaplanowaną na dni 22-24 czerwca 2020 r w Jokohamie (Japonia) a jej organizację przełożył na rok 2021. Dokładna data Konwencji zostanie podana w terminie późniejszym.

Pierwszy polski ksiądz zakażony. Odprawiał msze i pogrzeby

Pierwszy polski ksiądz zakażony. Odprawiał msze i pogrzeby. Były osoby które dziwiło stanowisko Stowarzyszenia w sprawie pogrzebów. Koronawirus może zaatakować każdego. Link do artykułu

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe popiera stanowisko biskupa Diecezji Gliwickiej JANA KOPIEC zawarte w Dekrecie z dnia 14.03.2020 r. polecające aby uroczystości pogrzebowe ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny. Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale „sine populo” lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zaleca aby wszystkie uroczystości pogrzebowe organizowane w Polsce zarówno wyznaniowe jak i świeckie odbywały się w tym trudnym dla nas wszystkich czasie tylko i wyłącznie na cmentarzu.

Krzysztof Wolicki
Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Pogrzebowego