Top menu

25-lecie lubelskiej firmy CARMEN

Wydaje się, że to było wczoraj a to już minęło 25 lat jak Anata Zdyb i Wojciech Kitajewski postanowili poprowadzić wspólnie firmę nadając jej imię CARMEN. W dniu 4 lipca w nowej siedzibie firmy odbyły się obchody srebrnego jubileuszu firmy. Więcej informacji w sierpniowym wydaniu DF MEMENTO

Nowe Władze Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Na Walnym Sprawozdawczo Wyborczym Zgromadzeniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego w dniu 26 czerwca 2020 r. w Warszawie wybrano nowe władze Stowarzyszenia : Prezes - Krzysztof Wolicki (trzecia kadencja),   w skład zarządu weszli: Małgorzata Ambrożak - wiceprezes  , Magdalena Szymańska - wiceprezes,   Paweł Michalik - skarbnik, Adam Suszcz- sekretarz, Aneta Dobroch - członek Zarządu, Dariusz Pałęcki - członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej tworzą: Justyna Kaptur-Darcz, Dariusz Klaska, Piotr Mamok

W skład Komisji Etyki wchodzą: Anna Łozińska, Marek Cichewicz, Adrian Romaniszyn

Można przywozić ciała osób zmarłych do Polski

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 878) nie znalazł się zapis mówiący o „Zakazie sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich”

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19

Ogólne wytyczne i lista kontrolna. Materiał opracowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów - zmiany w pogrzebówce

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jakie zmiany dla naszej branży?

Podwójny numer MEMENTO w czerwcu

Szanowni Prenumeratorzy DF MEMENTO

Z uwagi na stan pandemii w Polsce w celu nie narażania pracowników drukarni a także pracowników poczty podjęliśmy decyzję o nie wydawaniu w kwietniu naszego periodyku. Podwójny numer ukarze się w czerwcu. Bieżące informację zamieszczamy na FB i naszej stronie internetowej.

Redakcja DF MEMENTO

Obowiązek noszenia maseczek

Maseczki o których mowa w Rozporządzeniu jak i inne art. ochrony osobistej można
znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Kupię, Sprzedam, Zamienię
http://polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl/pl/Lewe-menu/Kupie-Sprzedam-Zamienie