Top menu

Aktualności

Kolejny Biskup zauważa, że życie doczesne jest również ważne

DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO O POGRZEBACH PODCZAS STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zarządzam w całej Archidiecezji Gdańskiej ograniczenie uroczystości pogrzebowych do jednej stacji na cmentarzu (zob. Obrzędy pogrzebu , III forma pogrzebu). 

Przełożona na 2021 rok Konwencja FIAT-IFTA

W związku z pandemią COVID-19 Zarząd FIAT-IFTA odwołał XVI Konwencję tej o zasięgu światowym organizacji zaplanowaną na dni 22-24 czerwca 2020 r w Jokohamie (Japonia) a jej organizację przełożył na rok 2021. Dokładna data Konwencji zostanie podana w terminie późniejszym.

Pierwszy polski ksiądz zakażony. Odprawiał msze i pogrzeby

Pierwszy polski ksiądz zakażony. Odprawiał msze i pogrzeby. Były osoby które dziwiło stanowisko Stowarzyszenia w sprawie pogrzebów. Koronawirus może zaatakować każdego. Link do artykułu

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe popiera stanowisko biskupa Diecezji Gliwickiej JANA KOPIEC zawarte w Dekrecie z dnia 14.03.2020 r. polecające aby uroczystości pogrzebowe ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny. Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale „sine populo” lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zaleca aby wszystkie uroczystości pogrzebowe organizowane w Polsce zarówno wyznaniowe jak i świeckie odbywały się w tym trudnym dla nas wszystkich czasie tylko i wyłącznie na cmentarzu.

Krzysztof Wolicki
Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Pogrzebowego

Przełożony termin targów MEMENTO-Poznań 2020

Komunikat Zarządu Grupy Międzynarodowych Targów Poznańskich w sprawie przełożenia zaplanowanej na czerwiec br. 10. Edycji Targów Memento-Poznań im. Wojciecha Krawczyka

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Targi w Bolonii przełożone na rok 2021

EDYCJA TANEXPO, Międzynarodowych Targów Pogrzebowych  w Bolonii zaplanowana na 26 -28 marca 2020 została przełożona na rok 2021.
Wystawa odbędzie się w Bolonii w dniach 25–27 lutego 2021 r.

Marcowa Konferencja w Nieborowie

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-13 marca 2020 roku (czwartek - piątek) odbędzie się w Hotelu ROZDROŻE, Aleja Lipowa 37, 99-416 Nieborów , Konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe. Temat przewodni Konferencji "Obsługa klienta w trudnej sytuacji losowej"

Prośba o wsparcie produkcji filmu

Prośba o wsparcie finansowe produkcji filmu "OSTATNIE TABU"  w załączeniu LIST INTENCYJNY (tekst i skan listu z namiarami na reżysera)

Nie szybko Nowa Ustawa Pogrzebowa

Wbrew twierdzeniem bratnich Stowarzyszeń i Izb zrzeszających przedsiębiorców pogrzebowych informujemy, że nieprawdą jest jakoby trwały jakiekolwiek prace agend rządu RP nad nowelą prawa funeralnego.