Top menu

Aktualności

Odbyte szkolenie „Likwidacja grobu”

Z zachowaniem reżimu sanitarnego w dniu 25 września br odbyło się w łódzkim Hotelu NOVOTEL przy Al. Piłsudskiego 11A szkolenie: „Likwidacja grobu” Prawnik radzi. – Było ono dedykowane dla zarządców i administratorów cmentarzy, zarówno komunalnych jak i wyznaniowych, a także osób z urzędów miast i gmin sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy.

Zrozumieć COVID-19. Opracowanie Zespołu ds. COVID -19 przy prezesie PAN

W raporcie który ukazał się w dniu 16.09.2020 r. opracowanym przez naukowców zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN podano informacje o aktualnym stanie wiedzy na temat koronawirusa, prognozy epidemii w sezonie jesienno-zimowym, ale też rekomendacje dla obywateli i instytucji.

"Likwidacja grobu" - Prawnik radzi

Zapraszamy na szkolenie „Likwidacja grobu” – Prawnik radzi, które odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. w Sali Konferencyjnej Hotelu „NOVOTEL” w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 11A

Likwidacja numeru faksu

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego informuje, że z dniem 25 sierpnia 2020 r. z uwagi na znikome zainteresowanie wykorzystaniem faksu do przesyłania dokumentów (w latach 2019 – 2020 otrzymaliśmy jeden dokument) zostaje on zlikwidowany.

Ozanatory dla branży funeralnej

Ozonowanie skuteczna i ekologiczna metoda dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu w zwalczaniu SARS-CoV-2 i nie tylko.

Zadbaj o swoje finanse i zainwestuj w fotowoltaikę

W dniu 13 lipca br. w Gdyni, Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe podpisało umowę o współpracy z Firmą SUNNY ROOF należącej do Finance Consulting Group Sp. z o.o.

25-lecie lubelskiej firmy CARMEN

Wydaje się, że to było wczoraj a to już minęło 25 lat jak Anata Zdyb i Wojciech Kitajewski postanowili poprowadzić wspólnie firmę nadając jej imię CARMEN. W dniu 4 lipca w nowej siedzibie firmy odbyły się obchody srebrnego jubileuszu firmy. Więcej informacji w sierpniowym wydaniu DF MEMENTO

Nowe Władze Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Na Walnym Sprawozdawczo Wyborczym Zgromadzeniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego w dniu 26 czerwca 2020 r. w Warszawie wybrano nowe władze Stowarzyszenia : Prezes - Krzysztof Wolicki (trzecia kadencja),   w skład zarządu weszli: Małgorzata Ambrożak - wiceprezes  , Magdalena Szymańska - wiceprezes,   Paweł Michalik - skarbnik, Adam Suszcz- sekretarz, Aneta Dobroch - członek Zarządu, Dariusz Pałęcki - członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej tworzą: Justyna Kaptur-Darcz, Dariusz Klaska, Piotr Mamok

W skład Komisji Etyki wchodzą: Anna Łozińska, Marek Cichewicz, Adrian Romaniszyn

Można przywozić ciała osób zmarłych do Polski

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 878) nie znalazł się zapis mówiący o „Zakazie sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich”