Top menu

Aktualności

Łąki pamięci wciąż nielegalne

Mijają właśnie dwa lata, od kiedy minister zdrowia powołał zespół do spraw opracowania projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ta wciąż obowiązująca w Polsce od 1959 r. stawia nasz kraj na cywilizacyjnym szarym końcu Europy. 

Zmiana terminu Konferencji " Wielokulturowość w obyczajach pogrzebowych "

Z przyczyn nie leżących po stronie organizatora zaplanowana w Kaliszu w dniach 5-7.10.2017 r. Konferencja " Wielokulturowość w obyczajach pogrzebowych " nie odbędzie się. Kolejny termin Konferencji o tej samej tematyce planujemy w drugiej połowie 2018 roku. 
Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Będzie nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Ministerstwo Zdrowia, a w praktyce Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), przygotowało zmiany w ustawie o cmentarzach i pochówku zmarłych.

Prezes Krzysztof Wolicki wypowiada się dla Wirtualnej Polski

Zasiłek Pogrzebowy w wysokości 6 000 zł?

Szanowni Państwo ! 

Cenię starania Rządu o poprawę jakości życia rodzin wychowujących dzieci a co za tym idzie Program 500+. Nie możemy jednak zapominać, że na każdego z Nas, bez względu na status społeczny, zawodowy, przynależność partyjną, orientację seksualną czy przekonania religijne przyjdzie czas aby odejść z tego świata. Śmierć niesie ze sobą także problemy finansowe.

Zapraszamy na Konferencję do Kalisza

Wielokulturowość w obyczajach pogrzebowych - to temat przewodni trzydniowej Konferencji organizowanej w dniach 5 - 7 października 2017 r w Kaliszu przez Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe na które serdecznie zapraszamy

Wizyta Studyjna "Częstochowski Cmentarz Komunalny - Specyfika Zarządzania"

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe organizuje w dniach 15-16 września 2017 roku (piątek - sobota) Wizytę Studyjną na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie przy ul. Radomskiej 117. Wizyta połączona ze zwiedzaniem cmentarza, Zakładu pogrzebowego oraz Krematorium ma na celu zapoznanie się ze specyfiką prowadzenia i zarządzania trzech działalności pod jednym kierownictwem.

UWAGA - NACIĄGACZ

Krajowy Rejestr Działalności Gospodarczych — 500 złotych za wpis do bezwartościowego rejestru

Pisemka — dość wyraźnie naśladujące sznyt urzędowy — przysyła KRAJOWY REJESTR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, ul. Złota 61 w Warszawie, a dotyczą „uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)” .

Przerwa urlopowa

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 - 28 lipca 2017 r. biuro Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego będzie zamknięte z uwagi na okres urlopowy. W sprawach pilnych proszę kontaktować się z prezesem Krzysztofem Wolickim tel. 604 286 073

* * * * * * * * * * * * GORĄCE PODZIĘKOWANIE * * * * * * * * * * * *

W związku z przejściem na emeryturę z dniem 1 lipca 2017 roku

pani Barbary Zawadzkiej

dyrektora Biura Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

w imieniu własnym, Zarządu a także członków naszej organizacji,

czytelników MEMENTO jak i wszystkich, którym

pani Barbara przez te lata udzielała rad i pomocy

chciałbym serdecznie podziękować za jej trud włożony w rozwój

naszej organizacji oraz próby konsolidacji środowiska funeralnego.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję

Krzysztof Wolicki

Prezes Zarządu

Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego